de Bakermat

Welkom

Inbakeren brengt rust

Regelmaat brengt rust

Regelmaat en inbakeren

Veilig inbakeren

Borstvoeding

Over de auteur

Ouderverhalen

De doeken in beeld

Bestellen

Publicaties

Wetenschappelijk onderzoek en JGZ-onderzoek

Wenn Babys häufig schreien


Begrijp je kind.
Vanzelfsprekend opvoeden door inzicht in ontwikkeling en gedrag
(207 pagina's)
(3e druk, november 2020)

Wil je het boek Begrijp je kind bestellen, maak dan € 20,99* over
op rekeningnummer NL46 INGB 0008214898 t.n.v. M.A. Blom
te Utrecht o.v.v. 'Begrijp je kind'.

(Via internetbankieren: vermeld dan tevens je adres zonder naam.)
*Voor bestelling vanuit België € 30,00. (Vanwege hoge verzendkosten naar België wordt aangeraden dit boek bij boekhandel te kopen.)


Uit het Voorwoord door Nike Martens, moeder van 3 dochters

Voor mij en de generaties van na de jaren ’70 is opvoeden vaak niet vanzelfsprekend. De gangbare autoritaire opvoeding van voor die tijd is gelukkig overboord gezet. Maar hoe bied je veiligheid, grenzen en zekerheid zonder de boeman uit te hangen? Het antwoord heb je hier in handen. In ‘Begrijp je kind’ geeft Ria Blom tips en adviezen aan de hand van de ontwikkeling van het kind in leeftijdsfases. Het boek bespreekt alledaagse situaties die voor elk gezin herkenbaar zullen zijn, zoals bijvoorbeeld rond de slaapjes, eten en spelen. De adviezen zijn praktisch toepasbaar en zorgen voor vanzelfsprekendheid in de opvoeding.
Zomaar een voorbeeld. Ga je de eerste tandjes van je kind poetsen? Begin dan altijd eerst zelf en laat je kind pas daarna nog even poetsen. Het is onbetwistbaar, zo doen we het: eerst poets jij en daarna je kind. Het lijken onbenulligheden, maar elke ouder die twee keer per dag met een tandenpoetsdrama wordt geconfronteerd, weet dat schijn bedriegt.

De stem van Ria Blom klinkt door de woorden van dit boek heen: nuchter, liefdevol en bovenal duidelijk. Haar manier van afstemmen op de ontwikkeling van het kind is herkenbaar zodat die ook als leidraad kan dienen in situaties die niet in dit boek beschreven staan. Niet voor niks zeggen wij thuis weleens met een knipoog tegen elkaar: ‘Wat zou Ria zeggen?’ En dan volgt er als vanzelf een oplossing die aansluit bij de eenduidigheid die Ria in Begrijp je kind schetst.

Ria heeft als jeugdverpleegkundige 35 jaar ervaring met jonge kinderen (0-4 jaar). Ik leerde haar kennen op het consultatiebureau waar ik met mijn drie dochters kwam. Feilloos wist ze waar mijn kinderen zich bevonden in hun ontwikkeling en hoe ik daar als ouder op in kon springen.
Ria schrijft eerlijk en direct en gaat ook de minder populaire adviezen niet uit de weg. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld het constante appčl dat je kind op je kan doen: ‘Lang niet iedere vraag behoeft antwoord of uitleg. Even hummen in plaats van spreken doet wonderen. Als je kind blijft vragen kun je een paar keer dezelfde woorden herhalen ‘Mama is nu aan het koken’. Zwijg daarna en houd dit even vol. Laat ook non-verbale aandacht achterwege, zoals bijvoorbeeld even omkijken naar je kind. Je zult zien dat je kind zijn draai weer vindt. Dat is zo waardevol, geef hem die ruimte.

In dit boek komen nuchtere wijsheden langs, die wij – ouders die zo graag het beste willen doen – weleens uit het oog verliezen. De situaties die Ria Blom beschrijft, sluiten aan bij de realiteit van een jong gezin. Bij het lezen van sommige tips dacht ik: Waarom heb ik dit zelf nooit bedacht? Wat heb ik het mezelf moeilijk gemaakt! Ritme en routine zorgen bij ons thuis voor meer rust en duidelijkheid voor ons én de kinderen.

‘Begrijp je kind’ biedt een schat van praktische ervaring die je kan helpen kaders te scheppen waarbinnen je kind kan ontwikkelen wat er in hem of haar besloten ligt.